Obavijest vinogradarima 16. travnja 2020.

Obavijest vinogradarima 16. travnja 2020.

Vinova loza se na većini lokacija nalazi u razvojnom stadiju razvoja prvih listića. Upravo u ovom razvojnom stadiju  za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće su infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola).

Prognostičari najavljuju nove oborine krajem vikenda te je potrebno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti preventivnu zaštitu.

Za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro).

 Navedenim pripravcima potrebno je  dodati pripravak na bazi sumpora  za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator). Sumpor u višoj preporučenoj dozi negativno će djelovati i na populaciju lozinih grinja, no za njegovo dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka viša od 15°C.

Za suzbijanje grinja moguće je primijeniti i registrirani specifični akaricid.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Zaštićen sadržaj !!