Obavijest vinogradarima 28. travnja 2020.

Obavijest vinogradarima 28. travnja 2020.

Vinova loza se ovisno o sorti i položaju nalazi u razvojnim stadijima od razvoja prvih listića do mladica duljine 10-12 cm. Prognostičari u narednih nekoliko dana najavljuju promjenjivo vrijeme s većom količinom oborine tijekom vikenda. Još uvijek za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze prijeti opasnost od infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola).

Suma srednji dnevnih temperatura većih od 8°C prešla je 160°C pa očekujemo dozrijevanje prvih oospora, a s većom količinom kiše očekujemo i prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

Za zaštitu mladih listića od obje bolesti mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG), metirama (Polyram DF), folpeta (Solofol) ili ditianona (Delan Pro),  no u kišovitom razdoblju sigurniju zaštitu daju Mikal Flash, Mikal Premium F ili Curzate F.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 3590 i sl..

U vinogradima bilježimo i let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Zaštićen sadržaj !!