Obavijest vinogradarima 27. svibnja 2020.

Obavijest vinogradarima 27. svibnja 2020.

U posljednjih 14 dana agroklimatske stanice na području Koprivničko-križevačke županije zabilježile su od 18 do 37 litara kiše. Količina oborine na križevačkom području bila je gotovo dvostruko viša od ostatka županije. Prve primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) na križevačkom području su ostvarene još početkom svibnja, a tijekom ovog vikenda uvjeti za novu primarnu infekciju zabilježeni su na većini mjernih lokaliteta.

Vinogradarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu vinove loze od plamenjače i pepelnice.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze pred cvatnju i u početku cvatnje mogu se koristiti fungicidi Folpan Gold, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F, Vincare, Pergado F, Metomor F, Magma triple, Momentum trio,  Forum star i slični. Navedeni pripravci sadrže folpet što će smanjiti pojavu ranog botritisa, a njihova se primjena preporuča i u vinogradima stradalim od tuče.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Luna Expirience i sl..

U vinogradima u posljednjih 10 dana bilježimo pojavu ličinki američkog cvrčka L1 i L2 stadija. Suzbijanje ličinki američkog cvrčka provodi se u L3 stadiju što očekujemo za desetak dana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Zaštićen sadržaj !!